Остават 6 дни до края на конкурса по програма „Спортни таланти“ на „Еврофутбол“. Документи се приемат до края на деня в понеделник 03.01.2014 г. Кандидатите трябва да изпратят попълнен формуляр, снимка и две препоръки. Образците на формуляра и препоръките могат да бъдат изтеглени от сайта на Фондация „Работилница за граждански инициативи” - www.wcif-bg.org, която е партньор на „Еврофутбол” по програмата. Препоръчително е преди да попълнят документите си младежите да се запознаят с Указанията за кандидатстване, които могат да намерят на сайта на Фондацията.

Максималната сума, за която всеки спортист може да кандидатства е 5 000 лева. Сред изискванията на конкурса е желаещите да са осигурили поне 20% от сумата, като съфинансиране, но не повече от 50%. Атлетите трябва да са на възраст между 16 и 25 години. Те могат да кандидатстват за финансиране на участия в състезания, за тренировки, осигуряване на екипировка и т. н. За успешното им представяне в конкурса е важно не само добре да опишат своите досегашни постижения, но и да са много конкретни в онова, което искат да постигнат в рамките на програмата и в представянето на своите цели като спортисти. Изисква се и лично да са попълнили формуляра си, което за организаторите е залог за желанието им не само да участват в програмата, но и да се развиват професионално в избрания от тях спорт. Необходимо е и добре да са обосновали бюджета си и да са проверили дали разходите им са допустими, реалистични.

Оценката на кандидатите се извършва на два етапа. Първият е оценка за съответствие с изискванията на конкурса, а вторият е качествената оценка, която се извършва от Групата на съветниците. В нея влизат успешни състезатели и треньори, популярни имена в спорта, както и представители на медийните партньори на програмата. Критериите, по които ще оценяват те са:

Съответствие на кандидатурата с целите на програма „Спортни таланти”;

Яснота и взаимовръзка между целите, дейностите и очакваните резултати по проекта;

Капацитет на кандидата на база на досегашния му опит;

Ясно поставени цели за лично развитие в областта на спорта, за който се кандидатства;

Ясно поставени цели за конкретни постижения чрез състезанията, лагерите и т. н., за които се кандидатства;

Качество на представяне на предложението.

Одобрените ще станат ясни в края на февруари, когато на официална церемония ще бъдат връчени чековете със съответните суми.

В разпределението на осигурените от „Еврофутбол“ средства по програмата – 65 000 лева, могат да се включат и спортисти с увреждания, за които и тази година има специална квота.