Ланс не можа да бие Каен

Лион не можа да бие у дома