Плажният волейбол е признат като един от най-атрактивните, и доста приятни за наблюдаване, спортове през лятото.

Не става ясно, дали заради оскъдните екипи, или любовта към волейбола, плажната му разновидност винаги се ползва с огромен интерес.

Каквато и да е причината, ние ви предлагаме да се порадвате на скромната колекция изваяни тела с нашата галерия...