БФВ и НСА ще подпишат договор за съвместна дейност

Публикувана в 15:20 на 13 февруари 2013 284

БФВ и НСА ще подпишат договор за съвместна дейност

Днес, 13.02.2013г., се проведе среща между представители на катедрата по баскетбол, волейбол и хандбал на Национална Спортна Академия и членове на Управителния съвет на Българска федерация по волейбол. В нея взеха участие заместник-ректорът на НСА и ръководител на катедрата проф. Димитър Михайлов, проф. Василка Христова, доц. Стефан Димитров, доц. Георги Божилов, гл.ас. Вера Антонова и Владимир Котев. Българската федерация по волейбол бе представена от първия вицепрезидент Петър Кънев, вицепрезидентите Иван Тодоров и Любомир Ганев, генералния секретар Станислав Николов и административния директор Янко Янков.

Петър Кънев запозна представителите на НСА с приоритетните цели на федерацията, сред които са и ремонтът на зала ”Христо Ботев” и развитието на Олимпийските надежди в спортното училище.

Генералният секретар Станислав Николов открои нуждата от преподаватели по спортен мениджмънт в спортното училище и предложи създаването на специален наръчник на треньора, който да подпомага работата на специалистите, които се занимават с развитието на деца на възраст между 10-18 години. Той изрази отличните си впечатления от студентите на НСА, участвали в стажантски програми между НСА и БФВ, и изрази желанието на федерацията тези взаимоотношения да бъдат задълбочени.

Вицепрезидентът Любомир Ганев изтъкна, че е изключително назряла необходимостта от професионално обучение на квалифицирани български статистици, които биха били от изключителна нужда както за клубовете и БФВ, така и за българския волейбол като цяло. Проф. Димитър Михайлов предложи създаването на специални курсове и семинари, с участието на български и чуждестранни специалисти, които интензивно да обучават и запознават треньори и студенти с професията ”статистик”, без която съвременният волейбол е просто невъзможен. Камило Плачи бе предложен за първи лектор на тематичните семинари.

Обсъдено бе и съвместното разработването на програми за преквалифициране и квалифициране на треньори, които да предоставят определен вид лиценз на всеки един треньор взел участие.

За да не се прекъсва българската традиция в треньорската професия, доц. Стефан Димитров предложи да бъдат организирани всеки месец лекции с треньори-легенди, оставили трайни следи в историята на българския волейбол.

Участниците в срещата се договориха взаимоотношенията между НСА и БФВ да бъдат регламентирани в специален договор. В рамките на месец катедрата по баскетбол, волейбол и хандбал на Национална Спортна Академия и БФВ ще съгласуват конкретните предложения от двете страни, след което ще бъде подписан и самият договор за съвместна дейност.