1982 Франция - ФРГ
Германия и Англия
1986 МЕКСИКО
Вечна ти памет, учителю! Никога няма да бъдеш забравен!