@kukuruz Проект....
550 000 пак са 4 нули. Транша + процента