Футболът често е игра на абсолютните крайности. Когато има победител, от другата страна глава свежда победеният. По същата логика за всеки любимец се пада по един антипод – мразения, ненавиждания, виновният, който не заслужава прошка. Всъщност, последното твърдение е неточно – злодеите са много повече от героите. А страстите, които предизвикат, достигат неописуеми измерения.

Великата игра е „отгледала“ много „черни овце“. Без да претендираме за изчерпателност, ви представяме знаменити (и не чак толкова) футболисти, които са мразени от чужди, свои, от цели държави или просто навсякъде по света…