Е чак пък с нотариус ! Да не е изповядвал сделка ? :)