Лудогорец премина успешно контролен одит на системата за управление на качество, като същевременно клубът защити съответствие спрямо новата версия на стандарта ISO 9001:2015, съобщиха от клуба.

През 2013 г. Лудогорец стана първият български клуб, който премина успешно одит и получи сертитификат за съответствие на системата за управление на качеството с изискванията на стандарта ISO 9001:2008.  Одитът беше извършен от сертификационната организация СЖС България ЕООД (SGS), която установи, че клубът се управлява в съответствие с най-добрите европейски практики.

В обхвата на сертификацията влизат следните дейности: - Управление на професионален футболен отбор - Организиране и провеждане на учебно-тренировъчна и състезателна дейност - Управление на спортни бази за подготовка на футболисти - Рекламни услуги.