Спасяване на Николай Георгиев от Витоша Бистрица срещу Славия.