Всеки се нуждае от подкрепа, дори и най-малките състезатели.