Съдийската комисия при БФЛА обяви набирането на нови съдии по лека атлетика. Недостигът на длъжностни лица за състезанията у нас се усеща все повече през последните години.

Като част от националната система за обучение и категоризация на съдиите, известна като НСОКС, ръководството на Съдийската комисия при федерацията по лека по атлетика обяви провеждането на курс за начинаещи съдии, съчетан с такъв, който трябва да подготви бъдещите ръководни съдийски кадри.

Изпитът за двете нива ще е съобразен с изискванията за начинаещи лица, които тепърва навлизат в областта и за такива, които вече са направили първите си стъпки в лекоатлетическото съдийство.

Курсът ще се проведе в София през есента, като точните му дати ще бъдат обявени след записването на кандидатите. Те трябва да изпратят име и фамилия, информация за настояща съдийска категория (ако притежават такава), номер на последна съдийска карта (ако притежават такава) и дата на нейното издаване на e-mail адрес: issk.bfla@abv.bg. Срокът за записване е до 30 септември 2018 година.

Ето и текста, публикуван от Съдийската комисия при БФЛА:

„ОФИЦИАЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

ИС на Съдийската комисия при БФЛА на основание РЕШЕНИЕ №3 от 12.09.2018 г., обявява провеждането на курс за придобиване на съдийска правоспособност от I/II ниво по НСОКС (Категория A/B) и/или актуализиране на Категория B в гр. София. (Съгласно правилата на Съдийската комисия при БФЛА Категория B се актуализира на всеки 2 години.) СРОК за заявяване на участие – ДО 30 септември 2018 г. Заявяването на участие в курса трябва да бъде направено по електронен път чрез изпращане на e-mail на адрес: issk.bfla@abv.bg не по-късно от 23:59 ч. на 30 септември 2018 г.

Кандидатите трябва да изпратят име и фамилия, информация за настояща съдийска категория (ако притежават такава), номер на последна съдийска карта (ако притежават такава) и дата на нейното издаване.

След разглеждане на подадените заявки и уточняване броя на участниците в курса ще бъдат определени дните на неговото провеждане, както и датата за изпит. Кандидатите, които актуализират успешно Категория B могат да бъдат допуснати до участие в курс за придобиване на съдийска правоспособност от III ниво по НСОКС (Категория C), който ще се проведе през пролетта на 2019 г.

Съдийска комисия при БФЛА”