Чепаринов с реми в Елиста

Чепаринов с реми в Елиста

Топалов с второ реми

Чепаринов с ново реми