Заместник-министърът на младежта и спорта Стоян Андонов участва в заседание на Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт, което се провежда в Брюксел. Той направи своето изказване в рамките на дебат на тема „ Повишаване на участието на децата и младите хора  в спортни дейности в Европа на 21-ви век“, съобщават от пресцентъра на Министерството на спорта.

Стоян Андонов заяви, че насърчаването на заниманията със спортна дейност сред децата и младежите е основен приоритет на  политиката в областта на спорта в България. „Стремим се към създаването на нови и подобряването на съществуващите условия за физическа активност сред младите, както и реализиране на различни програми и инициативи за  включване на повече деца в спортни активности. Добрата координация между държавните и общинските органи, образователните институции и спортните организации позволява да се използват максимално ефективно спортните  ресурси, да  се реализира социалната функция на спорта да бъде инструмент за превенция, интеграция, и  подпомагане на деца и младежи с увреждания или от рискови групи, да се мотивират повече деца и младежи, които да се включат в каузата на спорта“, коментира той.

Заместник-министърът посочи, че някои от най-популярните български спортисти са посланици и редовни участници в най-мащабното спортно събитие в Европейския съюз - Европейската седмица на спорта. „225 хиляди души участваха във всички инициативи и съпътстващи събития от Европейската седмица на спорта в България през 2018 г.“, обясни Андонов. Той бе категоричен, че е от съществено значение да се увеличат европейските инвестиции в спорта чрез програми като „Еразъм“ +.

В рамките на заседанието на Съвета Стоян Андонов представи пред присъстващите информация относно подписания Меморандум за разбирателство между България, Гърция, Румъния и Сърбия за домакинство на Европейското първенство по футбол през 2028 г. и Световното първенство по футбол през 2030 г. (Солун, април 2019 г.). 

„Партньорството между нашите четири държави е от фундаментално значение за развитието на спорта в региона и за приятелските отношения между четирите държави. С общата политическа воля и подкрепата на нашите правителства ние започнахме да работим за кауза, която ще допринесе за мира, равенството и социалното сближаване на нашите народи и икономическото развитие на Югоизточна Европа като цяло“, обясни Андонов. По думите му, развитието на мултифункционална спортна инфраструктура във всяка държава би било свързано с устойчиво развитие. „Общата кандидатура дава силен знак в световен мащаб за политическа и икономическа стабилност от страна на Балканите към останалия свят. Тя показва, че в страните има готовност за екипна работа не само в областта на спорта, но и насочена към отстояване на политическите и икономическите интереси на региона“, категоричен бе заместник-министърът на младежта и спорта.

На заседанието си Съветът на ЕС прие резолюция относно представянето и координирането на държавите – членки на ЕС, в заседанията на управителния съвет на Световната антидопингова агенция (WADA), както и заключения относно достъпа на лицата с увреждания до спортна дейност. Целта на тези заключения е да се улесни достъпът на всички хора с увреждания до масовия спорт.