В град Ихтиман се мисли за спорта,  и няма как да бъде иначе, след като кметът и общинското ръководство са подали проект за изграждане на изцяло нова спортна зала за хората от града и общината.

Ето какво публикуваха на сайта на Общината:

След възлагане на процедура по ЗОП (Закон за обществените поръчки) от Община Ихтиман, беше изготвен и предаден своевременно технически инвестиционен проект, към Министерство на младежта и спорта за финансиране. 

Проектът включва както изграждането на спортната зала, така и оформянето на прилежащото пространство. Теренът, който е отреден за изграждането е общинска собственост и се намира зад блока, в който се помещава услугата „Социален патронаж“.

Идеята на инвестиционното предложение е да се изгради на общински терен спортна зала Арена „Ихтиман“, която е изцяло за спортни дейности. 

Съгласно проектното предложение, обслужващия блок на залата трябва да разполага с необходимите помещения за лекар, съблекални за отбор-домакини и отбор-гости, съблекални за съдийски състав, фитнес зала с площ 50 кв.м., както и помещение за техническите инсталации. 

Спортната зала трябва да бъде със светла височина от 10.00 м. над игралното поле за волейбол и с покрито спортно поле с размери 19.00м./32.00м. с възможности за разполагане на игрище за баскетбол, тренировъчно игрище за волейбол, бадминтон, борба, бокс и бойни изкуства, зрителските места да са от 500 до 600 седящи места.

Контактните външни улици са съществуващи, със стабилизирани нивелетни настилки и проектното решение се съобразява изцяло с тях. Всичко това предопределя и ситуационното решение на новата спортна зала, а именно оформяне на площадно пространство на отредения терен, по начин да се използва, както възможността за пешеходен достъп на зрителите от двете външни улици, така също и да се запазят съществуващите дървета на имота, включвайки ги в цялостното благоустрояване на площадното пространство.