Смяната на собствеността в Левски е факт. Досегашният собственик Спас Русев напусна управлението и беше избран нов Надзорен съвет.

Така новият мажоритарен акционер е Георги Попов, който е близък сътрудник на Васил Божков и е известен като голям левскар. Той взима 86.6% от контролния пакет акции, Тръст "Синя България" запазва своите 10%, а останалите 3.4% са разпределени между дребни акционери. 

Освен Попов, в Надзорния съвет попадат още Александър Тумпаров и Михаил Тодоров. Новият орган беше избран с пълно мнозинство. 

Александър Тумпаров пък е един от съдружниците в "Еврофутбол". Осем години е бил управител на букмейкърската компания и има 30-годишен опит в развлекателната индустрия.

Георги Попов

източник: Валентин Грънчаров/Дарик

Общото събрание беше открито от Ангел Станков, а първа точка в него беше приемането на доклада на Управителния съвет за състоянието на Дружеството за 2018 г. Той беше приет с мнозинство. 

Втората точка на събранието беше докладът на одитора за дейността на дружеството през 2018 г., който също беше приет с мнозинство. След това беше приет и годишният финансов отчет. Всички тези документи бяха предоставени на обществеността още на 5 март. 

LAP.bg
38 снимки

Четвъртата точка в дневния ред беше изборът на одитор, като беше предложен "Желязков ООД 2004", който изготви и последния одит на Левски. По тази точка имаше възражения, но и тя беше приета от Общото събрание. 

Също така стана ясно, че между акционерите няма да бъде разпределена печалба за миналата година, тъй като такава няма натрупана. Годишният финансов отчет показа, че само за 2018 г. загубите са в размер на около 4 млн. лв. 

Новият Надзорен съвет на Левски

източник: Валентин Грънчаров/Дарик

При първото си изказване Георги Попов предложи да не се освобождават от отговорност досегашните членове на Надзорния и Управителния съвети на клуба, като тази точка беше приета с бурни аплодисменти от участниците в Общото събрание. 

--------------------------------------

Всичко около Общото събрание на Левски: 

Денят "Х" за Левски настъпи

Баждеков: Трябва да сме оптимисти за бъдещето на Левски

Павел Колев: Има стратегия за изплащане на задълженията

Новият член на Надзорния съвет - фен на Левски, поканен от Божков

Нов шеф в Левски: Няма да спестим нищо на никого

Кирил Ивков: Предполагам, че ще остана на Герена

Павел Колев: Спас Русев не е отписал никакви суми

Тръст "Синя България": Има добри сигнали, оптимисти сме