Нова баскетболна школа за деца стартира през септември в Разград. СКБ Вълци"е член на БФБ и от новия сезон планира да се включи в държавните първенства в различни възрасти за момчета и момичета. Проектът е иницииран изцяло от млади хора от града, специализирани в различни области.

Целта е по нестандартен и близък до младите хора начин да се привлекат деца от 1 до 7 клас, за да се докоснат до магията на баскетбола. Наред със спортно-техническата подготовка, фокус в работата на школата ще бъде и подобряването на социалната среда, осигуряване на условия за повече спорт и споделено време между деца и родители.

В хода на годината са планирани поредица от събития със социална и образователна насоченост, както и вътрешни състезания, които да дават стимул на децата и да ангажират общността. Баскетболните традиции в Разград са отдавна и енстусиастите имат амбицията отново да върнат града на картата на този спорт. 

Идеята е с общи усилия да се реализира още една възможност за масов спорт и активен начин на живот на младите хора, като същевременно да се инициират и повече образователни, културни и социални активности за децата. Подходът търси целенасочен баланс между изграждане на здравословни физически навици и усвояване на интелектуални умения, нужни за успешната реализация в живота. /БТА