Редовното Общо събрание (ОС) на Българска федерация лека атлетика (БФЛА), което за първи път от доста години се проведе през лятото вместо през есента, гласува почти двойно увеличение на годишния членски внос в организацията.

На проведеното днес заседание на ОС в София таксата, която клубовете заплащат при своето картотекиране в централата всяка година бе обвързана с минималната работна заплата.

Представители на 58 клуба гласуваха с огромно мнозинство картотеката за 2019 г. да бъде 50% от минималната месечна ставка в България, която в момента е 510 лв.

Досега годишният членски внос за клуб в БФЛА беше 150 лв., но с гласуваната промяна и съгласно плана на правителството от 1 януари 2019 г. минималната работна заплата да бъде увеличена на 560 лв., таксата предстои да стане почти двойна или 280 лв. Тя обаче няма да се променя в зависимост от това дали се заплаща в редовния срок на картотека или извън него.

Годишната такса за картотекиране на един състезател в БФЛА остава непроменена или 20 лв. на атлет в периода за редовна картотека и 30 лв. извън този период.

Делегатите на ОС приеха още проекто-бюджета на организацията за 2019 г., който е в размер на 2 млн. и 400 хил. лева. На събранието беше прегласуван Правилникът за разпределение на финансовите средства по точковата система, която е част от проектите към Министерството на младежта и спорта.

Освен това стана ясно, че ще бъде изготвена наредба за регламентиране на плащането на такса "участие" на състезания у нас. Целта е да се избегне картотекирани състезатели, които са заплатили веднъж членски внос към БФЛА, да плащат повторно за достъп до стартови списъци в състезания от спортния календар на БФЛА или на турнири, които се провеждат на бази, за които БФЛА плаща наем.

На ОС на БФЛА присъстваха 58 от общо 128 членуващи клуба, като с гласуваните промени в годишната такса за членство приходите в касата на федерацията ще нараснат с около 16 000 лв. само от тази административна вноска.