Днес се състоя откриващата пресконференция по проект "Живей БЕЗ агресия". Събитието се проведе в "София Тех Парк", зала Smart Classroom в сграда "Инкубатор".

На срещата с медиите беше представен проектът, заложените цели и дейностите, които ще бъдат извършени по него. На пресконференцията присъства заместник-министърът на младежта и спорта Николай Павлов.

Пресконференцията се провежда във връзка с договор № 25-00-33/16.06.2020 г., проект "Живей без агресия" по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 г., Направление 1, тема: "Превенция на агресията сред младите хора (насилие, език на омраза, дискриминация, расизъм и др.).

На 16 юни 2020 г. стартира проектът "Живей без агресия", който се реализира от Фондация "Гласове на Традицията". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности.

През последните години се наблюдава устойчива тенденция за увеличаване на агресията сред младежите и превръщането ѝ в заплаха за общественото здраве. Тя се проявява под различни форми - насилие, език на омраза, расизъм, дискриминация, автоагресия.

Според психолози, причините, пораждащи агресията при млади хора, са предимно в социалната среда и се свързват с отношения, които накърняват ценностната система на младежите. Те са и под влияние на модели на поведение в семейството, в училище, в интернет, които могат да доведат до проблеми в емоционално-психичното здраве и да предизвикат определени типове девиантно поведение.

Справянето с агресията сред младежите е отговорност на цялото общество. Ранното откриване на агресивни прояви и осъществяването на целенасочена превантивна дейност в посока на формирането на различни позитивни нагласи е сигурно средство за осигуряване не само на безопасно детство, но и на дълъг и ползотворен живот като възрастен.

Дълг на всяко общество е да осигури необходимите дългосрочни програми и специалисти за преодоляване на детската агресия. Необходимо е да се работи целенасочено и да се провежда системна политика за борба с проблема.

Основна цел на проекта е повишаване на информираността с цел превенция на агресията сред млади хора, чрез реализиране на информационна кампания с национален обхват и покритие.

Специфични цели на проекта:

1. Насочване на общественото внимание към проблемите, пораждащи агресия при млади хора;

2. Повишаване на информираността за причините и последиците от агресията сред младите хора;

3. Създаване на социално отговорно поведение.

Целевата група, към която е насочен проекта, са млади хора на възраст между 15 и 29 години.


Дейностите, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта, са:

- Изработване и излъчване на информационен видеоклип в телевизия с национален обхват;

- Изработване и разпространение на аудио клип в радиостанция с национален обхват;

- Изработване и разпространение на информационни материали в печатни медии с национално покритие;

- Изработване и разпространение на банери в интернет медии;

- Провеждане на кампания в социалната мрежа Facebook, чрез създаване и поддържане на тематична страница на проекта;

- Разпространение на информация и публичност по проекта, включваща откриваща и закриваща пресконференция;

Очаквани резултати:

- Да се достигне до възможно най-голям брой млади хора;

- Да се фокусира общественото внимание върху проблемите, свързани с младежката агресия

- Да се създадат предпоставки за оформяне на социално отговорно поведение сред заинтересованите страни;

- Да се създадат нагласи за изграждане на негативно отношение към агресията сред целевите групи.


Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Gong.bg. Можете да го изтеглите от Google Play, App Store и AppGallery.