Киниър вярва в Оуен

Карлош: Гути не си вярва

Живко Миланов

МакЛарън вярва в себе си