Според мен мачът ще се реши с дуспи. А там вече само късмет