Прекрасен стил от Испания! Унгария и Албания разочароваха в защита!