ЦСКА и „ПФК ЦСКА 1948” АД публикуваха годишните си финансови отчети за 2018 г.. Уточняваме, че второто дружество с главни акционери Гриша Ганчев, Юлиян Инджов и Христо Стоичков е собственик на първото и няма нищо общо с клуба от Втора лига ЦСКА 1948.

Отчетът на ЦСКА показва, че клубът е на загуба от 4 млн. лева. Това е значително по-малко от предходните 12 месеца, когато дружеството е на минус с над 10 млн. лв.

Бюджетът на червените е над 19 млн. лева, което е увеличение с повече 4 600 000 лв. спрямо 2017 г. Заплатите пък са нараснали от 7 304 000 до 9 258 000 лева само за година, видя Спортал.

През 2018 г. ЦСКА увеличава значително и своите приходи, като най-вероятно това е благодарение на продажбите на Фернандо Каранга и Антон Недялков. През 2017 г. те са малко под 4 млн. лв, а през 2018 г. надхвърлят  15 млн. лева.

Най-притеснително в отчетите са растящите дългове на двете дружества, макар значително по-голямата част от тях да са към фирмите „Литекс Комерс” и „Иса 2000”, които са собственост съответно на Гриша Ганчев и Юлиан Инджов. ЦСКА признава за задължения от  17 676 000 лв., а ЦСКА 1948 за притеснителните 35 858 000 лева. 

В ГФО на двете дружества се виждат любопитни зависимости между отделни фирми. Например ЦСКА е раздал заеми за 13 945 000 лв., които трябва да бъдат върнати. От тях 7 835 000 лева са отишли в „Ред Енимълс” – дружеството, което плати парите за емблемата и активите на фалиралия ЦСКА. Сега то трябва да погаси кредита, отпуснат от ЦСКА, заедно с дължимите лихви. От своя страна ЦСКА е получил заем в размер на 12 944 000 лв. от ЦСКА 1948, който също трябва да бъде върнат.

Ето част от написаното в ГФО на ЦСКА и ЦСКА 1948 за 2018 година:

ЦСКА

Дружеството реализира загуба за периода в размер на 4 млн. лв., а натрупаната загуба е 22 млн. лв. Към тази дата размерът на собствения капитал е 1 667 хил. лв. и е с 22 млн. лв. под акционерния капитал на Дружеството. 

Също така се допълва, че с цел покриване на загуби, регистрираният капитал е увеличен с 13 235 000 лв.

Разходи:

За 2018 г.: 19 239 000 лева
За 2017 г.:  14 562 000 лева 
За 2016 г.:  9 893 000 лева

Заплати:

За 2018 г.:  9 528 000 лева
За 2017 г.:  7 304 000 лева 
За 2016 г.: 4 771 000 лева

Разходите за външни услуги за 2018 г. са 7 427 000 лева.

Приходи: 

За 2018 г.: 15 185 000 лева
За 2017 г.:  3 958 000 лева 
За 2016 г.: 7 081 000 лева

Как са формирани приходите?

Продажба на стоки : 337 000 лева
Продажба на услуги: 4 335 000 лева
Приходи от строително-монтажни работи: 1 746 000 лева
Други приходи: 7 042 000 лева
Финансирания: 1 583 000 лева
Приходи от лихви: 130 000 лева
Операции с финансови инструменти: 12 000 лева

ЦСКА е дал следните заеми, но без тези към свързани предприятия:

На Ред Енимълс: 7 835 000 лева с падеж 11.10.2019 г. и лихва от 5,5%
На Литекс Комерс: 390 000 лева с падеж 31.12.2019 г. и лихва от 5%
На Лиза Нойберт: 196 000 лева с падеж 31.12.2019 г. и лихва от 5,5%

Общо: 8 421 000 лева плюс лихва

Вземания по предоставени заеми, търговски и други вземания - общо: 13 945 000 лева

Задължения по получени заеми, търговски и други задължения - общо: 17 676 000 лева

Те са формирани така:

Задължения по финансов лизинг: 55 000 лева
Задължения към доставчици: 2 365 000 лева
Задължения по търговски заеми: 13 616 000 лева
Задължения към персонала и социално осигуряване: 856 000 лева
Задължения за данъци: 723 000 лева
Други задължения: 61 000 лева

12 944 000 лева от тях са задължения по получен заем от ЦСКА 1948.

ПФК ЦСКА 1948 АД

Общо вземания: 12 968 000 лева

Те са формирани така:

От клиенти и доставчици: 13 000 лева
От предоставени краткосрочни заеми от групата: 12 944 000 лева (заем, който е отпуснат на ЦСКА)
Други вземания: 11 000 лева

Задължения по получени заеми, търговски и други задължения: 35 858 000 лева (преди година са били 19 887 000 лв.)

Формирани са така:

Задължения по търговски заеми: 31 283 000 лева (преди година: 15 656 000 лева). 
Задължения към доставчици: 12 000 лева
Задължения към персонала и социално осигуряване: 2000 лева
Задължения за данъци: 6000 лева
Други задължения: 4 555 000 лева