Комисията по контестациите към БФ Баскетбол се събра цели два пъти в рамките на тази седмица.

В първата ситуация тя трябваше да вземе решение по казус от втория мъжки ешелон - А група, от мача Икономически университет Варна - Атлетик София.

Във втория случай, след снощната контестация на Балкан срещу Левски Лукойл за Купата на България.

И двете контестации в крайна сметка бяха отхвърлени.

Ето и решенията на Комисията:

Днес, 15 февруари 2018 г., съгласно чл. 8.5 от „Наредбата за провеждането на турнира за Купа България за жени и мъже“ се събра Комисия по контестациите в състав Елеонора Рангелова, Генерален Мениджър на БФ Баскетбол, и Христо Христов, Мениджър НО и Състезания. Третият член на комисията - Владимир Цеков, Председател на Съдийската Комисия към БФБ си направи отвод поради участие в срещата в качеството му на старши съдия.

Комисията се запозна със следните материали:

- Контестация от БК „Балкан“ Ботевград;

- Видеозапис от последните 4 минути на втори период от срещата;

- Официален протокол от срещата;

- Доклад и допълнителни уточнения на дежурния представител на срещата;

- Писмени обяснения и допълнителни уточнения на старши съдията на срещата.

На основание посочените по-горе документи и видеозапис, Комисията установи:

1. При подаването на контестацията е спазена процедурата съгласно чл. 8 от Наредбата за провеждането на турнира за Купа България за жени и мъже;

2. Съгласно раздел В на разпоредбите на Официалния Състезателен Правилник на ФИБА, в сила от 1 Октомври 2017г. наричан по-долу „Правилникът“:

„В.1. - Отбор може да подаде контестация ако интересите му са неблагоприятно засегнати от:

а) грешка на секретаря, времеизмервача или времеизмервача на 24 секунди, която не е била коригирана от съдиите;

б) решение да се присъди служебна загуба, да се отмени, отложи, да не продължи или да не се проведе среща;

в) нарушение на приложимите правила за картотекиране”;

Комисията не констатира грешка на времеизмервача на срещата. Според дежурния представител времеизмервачът много стриктно, под непрекъснатия контрол на самия дежурен представител е отчитал времето, докато си е служил с хронометър. Отборът, подал контестацията, също не твърди, че е констатирал грешка при времеизмерването.

4. Самият факт, че в определен период от срещата (3.55 мин. от втория период) е използван хронометър за отчитане на времето, не е достатъчна причина контестацията да бъде уважена, след като няма констатирана грешка на времеизмервача, която да е повлияла на крайния резултат на срещата и да не е била коригирана от съдиите. Използването на хронометър е станало със съгласието на двамата треньори, под непрекъснатия контрол на дежурния представител и при периодично съобщаване от информатора за оставащото време до края на втората част. Няма и нормативно определено правило какъв точно хронометър трябва да се използва в подобни случаи, в този случай устройството е било одобрено от дежурния представител и старши съдията на срещата.

5. Цитираните в контестацията и също така докладвани от дежурния представител и старши съдията - неизправно оборудване (електронно табло) в определени моменти от срещата, както и използването на микрофон, включен към озвучителната уредба, за призиви за подкрепа от публиката са нарушения, които са в компетентността на Дисциплинарната комисия към БФБ и евентуално подлежат на санкции съгласно разпоредбите на Дисциплинарно Административния Правилник на НБЛ, но не са основание за подаване на контестация.

На основание установеното по-горе: КОМИСИЯТА ПО КОНТЕСТАЦИИТЕ ОТХВЪРЛЯ НАПРАВЕНАТА КОНТЕСТАЦИЯ.

Съгласно В.5 от Правилника настоящото решение не подлежи на обжалване.

По отношение на контестацията от БК „Атлетик“ София след среща от Втори етап на Държавното първенство за мъже „А“ група N11 от 11.02.2018г. между ССК „Икономически университет“ Варна и БК „Атлетик“ София, проведена в зала „ИУ“ Варна, решението е следното:

Днес 12 февруари 2018 г. съгласно чл. 32.5 от „Наредбата за Държавното първенство за жени и мъже А група“ се събра Комисия по контестациите в състав Елеонора Рангелова, Генерален Мениджър на БФ Баскетбол, Христо Христов, Мениджър НО и Състезания и Владимир Цеков, Председател на Съдийската Комисия към БФБ.

Комисията се запозна със следните материали:

- Контестация от БК „Атлетик“ София;

- Видеозапис от последните секунди на срещата;

- Официален протокол от срещата;

- Доклад на дежурния представител на срещата;

- Писмени обяснения на старши съдията на срещата.

На основание посочените по-горе документи и видеозапис, Комисията установи:

1. При подаването на контестацията е спазена процедурата съгласно чл. 32 от Наредбата за Държавното първенство за жени и мъже А група, въпреки че не става ясно какво точно е искането на отбора, подал контестация;

2. Съгласно раздел В на разпоредбите на Официалния Състезателен Правилник на ФИБА, в сила от 1 Октомври 2017г. наричан по-долу „Правилникът“:

„В.1. - Отбор може да подаде контестация ако интересите му са неблагоприятно засегнати от:

а) грешка на секретаря, времеизмервача или времеизмервача на 24 секунди, която не е била коригирана от съдиите;

б) решение да се присъди служебна загуба, да се отмени, отложи, да не продължи или да не се проведе среща;

в) нарушение на приложимите правила за картотекиране”;

3. Не се констатира грешка на времеизмервача на срещата, а напротив - при вкарването на топката в игра 1.7 секунди преди края на срещата той/тя много коректно и навреме стартира времето.

4. След промените в Официалния баскетболен правилник на ФИБА, в сила от 1 октомври 2017г., последващото решение на съдиите да признаят последният кош от срещата не представлява законосъобразно основание за подаване на контестация по смисъла на В.1 от Правилника и в този смисъл не подлежи на обсъждане от Комисията;

На основание установеното по-горе: КОМИСИЯТА ПО КОНТЕСТАЦИИТЕ ОТХВЪРЛЯ НАПРАВЕНАТА КОНТЕСТАЦИЯ.