Росен Барчовски

Александър Попов

Георги Георгиев

1000 билета за ЦСКА

Иван Маринов