Само 2 сектора са отворени!
Томе разплака ме каза истината право в очите на онези,който са хейтари да си жив и здрав!