Може би арабинът трябваше наистина да счупи крака на Неделев, за да напишат в ГОНГ, че нарушение е имало. Навсякъде другаде за такава откровена балтия картонът щеше да е червен заради крайно опасна игра.