Руската атлетическа федерация (РАФ) призова Международната асоциация на атлетическите федерации (IAAF) да възстанови членството ѝ в организацията. Искането се появи по-малко от седмица след като Световната антидопингова агенция (WADA) възстанови правата на Руската антидопингова агенция в Москва след 3-годишно наказание.

"Ние се ръководим единствено от интересите на честността, справедливостта и равното третиране на чистите атлети", се казва в писмото на РАФ до IAAF.

Почти 3 години лекоатлетите на Русия са лишени от правото да участват в международни състезания под своя национален флаг. До санкцията се стигна през ноември 2015 г. когато беше разкрита мащабна система за употреба на допинг, подкрепяна от руската държава.

По-рано този месец комитетът на WADA за преразглеждане на съответствието препоръча възстановяването на Русия, след като той е получил уверение от руското министерство на спорта, че страната е "признала достатъчно" своя провал.

Отстраняването на Русия от международните състезания по лека атлетика обаче още е в сила, като само на някои състезатели е разрешено да участват като неутрални след като изпълнят определени антидопингови критерии. IAAF назначи и своя собствена работна група, целяща възстановяване членството на РАФ.

В писмото до IAAF, оповестено първо от в. "Таймс", РАФ заявява:

"Като се има предвид, че неизпълнените критерии за възстановяване на РАФ според последното заседание на Съвета на IAAF през юли са били идентични с тези, които сега Изпълнителният комитет на WADA смята за покрити, и този период от време е от съществено значение, заявяваме с уважение искането си IAAF да реши да възстанови РАФ възможно най-скоро.

Ние сме на Ваше разположение, за да обсъдим следващите стъпки при първа възможност.

Междувременно обаче нямаме друг избор, освен да подадем жалба до Спортния арбитражен съд (CAS) срещу решението на Съвета на IAAF през юли, с което Съветът на IAAF реши да удължи отнемането на членството на РАФ".

Миналата седмица президентът на IAAF лорд Себастиан Коу коментира: "IAAF има свой набор от критерии за възстановяването на Атлетическата федерация на Русия. Ще продължим да разчитаме на работната група и ясната пътна карта за тяхното възстановяване, докато не сме сигурни, че условията са изпълнени."