"Тръст Синя България" с остри думи към шеф на Левски

Продължават писмените престрелки между изпълнителния директор на Левски Красимир Иванов и "Тръст Синя България".

Преди ден Иванов излезе с пространно изявление, в което официално предупреждава председателя на УС на тръста Васил Колев, че с острите си призиви ощетява „сериозно клуба и многобройните му акционери.”

Шеф на Левски до тръста: Превишавате правата си и ощетявате клуба!

От Тръста пък не закъсняха и отговориха с писмо към Иванов, в които отправят доста остри думи към него и компетентността му.

Тръст "Синя България" към Русев: Дойдохте, за да унищожите Левски ли?

Тръстът тръгва срещу Спас Русев, ако той не откликне

"Синя България": Подкрепяме Левски да напусне първенството

Тръст "Синя България" иска оставки в Левски, свика Общо събрание

Ето цялото писмо:

ДО
Г-Н КРАСИМИР ИВАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ПФК ЛЕВСКИ“ АД
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Във връзка с разпространеното от Вас с дата 8 юни 2017 г. „открито писмо“ до СНЦ „Тръст Синя България“, предоставяме на Вашето внимание и на вниманието на цялата общественост следното становище:
На първо място бихме искали да изразим своето искрено и дълбоко недоумение от факта, че Вие, намирайки се в качеството на наето лице в едно търговско дружество, сте намерили за уместно да отправяте нравоучителни и назидателни послания към втория по размер акционер в същото това дружество, който по същество се явява Ваш работодател.

До настоящия момент, изхождайки от презумцията за наличие на една сериозна и задълбочена подготовка в областта на корпоративното право, която се предполага, че притежавате, за да заемате длъжността „Изпълнителен директор“ на един от най– популярните футболни клубове в Република България се почувствахме шокирани от демонстрираните от Вас нетрадиционни и, меко казано, превратни тълкувания на Търговския закон.
Искрено и колегиално Ви препоръчваме да наблегнете изключително сериозно на изучаването на разпоредбите на този нормативен акт, за да избегнете в бъдеще такива непремерени публични изяви, които говорят за твърде хаотични и повърхностни познания в областта на търговското право и корпоративното управление въобще.
Молим да обърнете внимание на факта, че нашата организация, в качеството си на акционер, притежаващ 10 % от акциите, формиращи капитала на ПФК „Левски“ АД, черпи правото си да иска от Управителния съвет свикване на Общото събрание на акционерите на дружеството от текста на чл.223, ал.1 от Търговския закон, който гласи, че Общото събрание на акционерите може да бъде свикано „по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.“

За да упражним това свое право не се нуждаем от ничие и най–малкото от Вашето одобрение, като в случай, че решим да се възползваме от дадената ни от закона възможност, Вие сте длъжен в изпълнение на служебните си задължения чинно и надлежно да изпълните административните и техническите действия по свикване и обезпечаване провеждането на Общото събрание на акционерите.

Предвид горното, определението, което правите на публично заявеното от нас намерение да свикаме Общото събрание на акционерите по предвидения от закона ред като „уронване престижа на ПФК Левски“, освен като грубо превишаване на служебните Ви правомощия, за което заслужавате съответната отговорност в съответствие с разпоредбите на договора, който сте сключили с дружеството, представлява и грубо вмешателство и опит за неправомерно ограничаване на гарантираните ни от закона права като акционер.

С голяма доза задоволство и оптимизъм отбелязваме факта, че сте успели правилно да издирите и цитирате текста на чл. 181, ал.1 от Търговския закон, който урежда правата на акционерите в търговските дружества и като желаем да Ви насърчим в тази посока, горещо Ви препоръчваме да се запознаете и с текста на чл. 237, ал.2 от закона, който гласи че членовете на Съветите в дружеството са длъжни: „Членовете на съветите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери“.

Недоумяваме, че ни вменявате правото да се отнасяме към дружеството с „грижата на добър търговец“, което е Ваше задължение, за изпълнението на което получавате възнаграждението си, което при добра воля от Ваша страна бихме Ви призовали да обявите по размер пред „синята общност“.

По отношение на непремерените Ви намеци за „подарени акции“ и т.н. ще се въздържим от коментар, предвид факта, че не сме 100% сигурни към кой точно от акционерите са насочени.

Не ни се иска да вярваме, че сте се поддал на хвърчащите в публичното пространство злонамерени твърдения, касаещи мажоритарния акционер или други по–дребни акционери в дружеството, предвид което до изясняване на случая на този етап ще се въздържим от коментар.

В бъдеще възнамеряваме да обсъдим по целесъобразност с останалите акционери в дружеството дали да не изискаме да Ви бъде потърсена отговорност и за това Ваше поведение.

Позволяваме си да Ви обърнем внимание да работите малко по–пестеливо и внимателно с квалификациите и определенията, които отправяте към акционерите в дружеството, защото изрази от типа на „целенасочени спекулативни обвинения, които пречат на дейността на клуба и водят до директни финансови и морални щети“ освен всичко останало могат да Ви поставят в незавидната роля на ответник в един бъдещ съдебен процес, в хода, на който ще Ви се наложи да докажете тези свои твърдения под страх от понасянето на сериозна имуществена отговорност.

Ще оставим „без коментар“ твърдението Ви за понесени „морални щети“ от страна на едно юридическо лице, каквото е търговското дружество, като ще оставим за себе си изводите, до които то води по отношение на юридическата Ви подготовка, както и на тази на Вашите „съветници“.

Също ще Ви се наложи да докажете и твърдението си, че „ТСБ е бил част от управлението довело до тези загуби“.
За да се изясни този въпрос, официално Ви призоваваме да направите публично достояние протоколите от заседанията на Управителния съвет на ПФК „Левски” АД, за периода, в който организациите на привържениците са присъствали в него, както и относно гласуванията по отделните въпроси.

Ние отдавна настояваме да стане известна нашата позиция по отношение на трупането на заеми от страна на клуба, внасянето на прозрачност по отношение на разходите за дейността на дружеството, осигуряването на приходната част от бюджета и т.н.

В заключение искаме да Ви отговорим на „перефразирания цитат“.

Не искаме клубът да прави нищо за нас.

Настояваме да направи за себе си и за милионите си привърженици необходимото, за да се върне там където му е мястото, да заличи срама от безотговорните действия на дузината безхаберни наемници, които се изредиха да пипат златната му история с мръсни ръце и да се превърне отново в гордостта на България.

Няма да допуснем акционерите в клуба да упражнят правото си на „ликвидационен дял“, с което очевидно сте отлично запознат, тъй като няма да допуснем клубът да бъде ликвидиран, защото „Левски“ е светиня и е по–голям от всяко его и от всички лични, корпоративни и други интереси.

Въпреки недопустимото отношение от страна на изпълнителния директор на ПФК Левски АД, СНЦ„Синя България“ остава отворен към останалите акционери в дружеството и е готов да вземе участие в среща, на която да се набележат мерки за бъдеща съвместна работа в името на стабилността на футболния клуб.

УС на СНЦ „ТРЪСТ СИНЯ БЪЛГАРИЯ“

профилна снимка

*Коментирай конкретната статия и използвай кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание!

 
Левски

Първа лига