Синдикът на ЦСКА Дора Милева даде кратко изявление пред медиите относно процесите свързани с търга и активите на клуба. От днешното заседание на СГС не стана ясно много, а и не произлязоха особени новини. Представителят на победителите в търга от „Ред Енималс“, които обжалват разпределението на 8-те милинона лева, отказа изявление пред медиите.

Дора Милева

източник: Димитър Манов

Милева също не бе многословна:

"Нормално премина заседанието. Съдът ще се произнесе в срок. Нямам обяснение, защо победителят в търга обжалва. Питайте него. Това е негово решение. Протакане?! Не мога да го коментирам по този начин. Съжалявам! Не знам кой има сметка да протака. Аз нямам.“

Дора Милева

източник: Димитър Манов


„Има възражения. Аз ще си дам становищата, както е наредил съдът. И след това съдът ще реши какво ще предприеме. Не мога да кажа колко време ще отнеме, защото след решението на съда има възможност за обжалване и пред Апелативен съд. В никакъв случай това не може да отнеме години. Производствата в Апелативния съд по несъстоятелност, възраженията, ги решава бързо", каза Милева, след което бе попитана дали, според нея, има желание от страна на победителя в търга да плати осемте милиона, на което отговори:

Дора Милева

източник: Димитър Манов

"Поне аз така знам. Усещания не мога да коментирам. Не знам защо обжалват. Това е тяхно право. С това на "Ред Енимълс" има седем обжалвани", сподели синдик Милева.