Нетната загуба на Левски за 2018 година, според финансовия  доклад на ръководството на Левски към годишен финансов отчет за 2018 година, е малко над 4 милиона лева, което е увеличение с 3 милиона лева спрямо 2017 година, когато е била 874 хиляди лева.

Под документа е подписан бившият изпълнителен и финансов директор на „сините” Красимир Иванов. Документите ще бъдат предоставени на акционерите на клуба по време на Общото събрание на 6 март, сряда. Началото му е от 10.00 часа.

От отчетите става ясно, че общите задължения на клуба към 31 декември 2018 година възлизат на 24,5 милиона лева. От тях почти 6,5 милиона Левски дължи на НАП.

За 2018 година приходите на Левски са повече от 14,2 милиона лева, което е увеличение с 2.2% в сравнение с 2017 година. Увеличението е незначително и се дължи на увеличението в другите приходи.

Намалени са приходите от УЕФА с 54%, като за 2018 година са 576 хиляди лева, а за 2017 са 1,2 милиона лева. Има намаление на приходите от карти и билети с 19%, като за 2018 година са малко над 1 милион лева. Намалели са и приходите по продажби на футболисти с 45% за 2018 година са 1 милион лева, а за 2017 са 1,9 милиона лева.

Това означава, че загубите от оперативна дейност е 3,6 милиона лева, което е увеличение на загубата с 3 милиона лева в сравнение с 2017 година.

Основното перо в ръста на оперативните разходи е ръстът в разходите за персонал с 2,6 милиона лева или 23% повече от 2017 година, главно продиктувано от подписването на нови договори с футболисти.

В документите, публикувани в официалната страница на Левски, се посочва още, че основни акционери към 31 декември 2018 година са Спас Русев с 49,89%, Даниел Боримиров с 18.42%, Стоян Кръстева с 18.42%, Сдружение „Синя България” с 10% и други по-малки акционери, притежаващи 3,7% от акциите с право на глас.

В края на 2018 година клубът има 128 служители. В сравнение в края на 2016 година те са били 130 души.

Дългосрочните и краткосрочните търговски и други задължения на дружеството са увеличени с 22% спрямо 2017 година до 23,6 милиона лева. От тези задължения близо 8 милиона се отнасят до изграждането на Сектор А на стадион „Георги Аспарухов”.

Почти 6,5 милиона лева са данъчните задължения на Левски.

Към задълженията от 23,6 милиона лева се добавят и тези към персонала. Задълженията към хората в клуба са 925 хиляди лева, спрямо 532 хиляди лева към 31 декември 2017 година. Това прави почти 24,5 милиона лева общо загуби.

Повече информация можете да намерите в документите, публикувани от Левски:

Линк 1

Линк 2

Линк 3