Двама от най-младите членове в екипа на БФС, Николай Лавчиев и Владимир Георгиев взеха участие в изданието на UEFA CFM (Certificate in football management) проведено в Македония. В рамките на 9 месеца, те посетиха редица курсове и повишиха квалификацията си в ключови за управлението на футбола аспекти.

БФС

източник: bfunion.bg

Програмата комбинира онлайн курсове и семинари на място, като е разделена на 6 основни модула: организация във футбола, стратегическо управление, оперативен мениджмънт, маркетинг и спонсорство, комуникации, медии и връзки с обществеността, организация на събития и доброволчество. Със своето представяне и знания, представителите на БФС оставиха отлични впечатления в преподавателите и колегите си от други федерации.

БФС

източник: bfunion.bg

На церемония миналата седмица Георгиев и Лавчиев получиха своите дипломи от Тиери Фавр, който отговаря за развитието на националните асоциации в УЕФА, президента на македонската футболна федерация Илчо Гьоргьовски и Проф. Алан Феранд.

Двамата дипломанти се присъединяват към своя колега от международния отдел на БФС Борис Станков, Grassroots мениджъра Андрей Петров и заместник изпълнителния директор Павел Колев, които завършиха предишни издания на курса.