На свое видео заседание днес Управителният съвет на БФБаскетбол единодушно прие промени, с които бяха актуализирани Правилата за провеждане на мачове в извънредна епидемична обстановка. Промените бяха необходими във връзка с последните заповеди от Министерството на здравеопазването и министерството на младостта и спорта.

В актуализирания документ навсякъде, където се споменава 14 дневна изолация, текстът бе заменен с „изолация в срока, определен с актуалната заповед на Министъра на здравеопазването“.

УС единодушно прие предложените промени във финансовия план по основния Договор на БФ Баскетбол с ММС за развитие на спорта за високи постижения, които също са свързани с развитието на епидемията и наложените от нея ограничения.

Единодушно за член на БФБаскетбол бе приет БК Марек Дупница с председател Йордан Гиргинов.

Във връзка с предложения на мениджъра на НБЛ Сандра Велчева УС единодушно прие следните промени в Правила за ДП на НБЛ:

„Чл. 72. В срещите от НБЛ, представителните отбори на БК трябва да участват с минимум 8 и максимум 12 състезатели – годни за игра, присъстващи и облечени с еднакво спортно облекло при представянето.

Чл. 85. (1) Отлагане на среща поради заболяване се приема единствено при официално обявена епидемия от оторизирания държавен орган за същото заболяване в населеното място, срещу официални медицински свидетелства на минимум четирима заболели състезатели и при получено уведомление в офиса на НБЛ поне 48 часа преди насрочената среща. /За заразени с COVID-19, при по-малко от 8 души, в които не се включват контактни лица, ако заразеният е установен по-малко от 72 часа преди срещата.

Да се добави нова алинея 3:

(3) При отложена среща поради заболели от COVID-19, първата предстояща среща съгласно утвърдения календар се насрочва най-рано 4 дни след изтичане на карантината или представяне на два негативни теста в два последователни дни, а всички останали пропуснати срещи се изиграват хронологично след това в междинни кръгове“.