Люпко, 0:6 или 4:0?

Майсторе, не се прави така!

"Синята" стена