Барса с интерес към Баптища

Георги Глушков

Димитър Макриев