дебелата свиня защо забрави как елеминираха Ботев с подараци