Част от акционерите на Левски напуснаха Общото събрание на клуба. Те са имали предложение да бъдат дискутирани всички точки от дневния ред. Дребните акционери са гласували за, но едрите сред, които Спас Русев са дали вот против. 

Кирил Ивков влиза в Надзорния съвет на Левски

След това представителите на "Синя България" напуснаха залата, както и част от другите малки акционери в Левски.

Сдружението притежава 10% от акциите в клуба.