На 29 септември се проведе заседание на Съвета на директорите на ПФК Ботев АД, продиктувано от депозираните в Клуба на 11 септември оставки на двама от членовете на Съвета - г-н Ангел Палийски и г-н Борис Гиздаков, съобщиха от пловдивския футболен клуб.

На заседанието бе взето решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите в дружеството на 07 ноември 2017 година при следния дневен ред:
Точка 1: Освобождаване на членовете на СД на ПФК Ботев АД.
Точка 2: Определяне на броя на членовете на новия СД на ПФК Ботев АД.
Точка 3: Избор на нови членове на СД на ПФК Ботев АД.