Изпълнителните директори на ЦСКА Трифон Попов и на „Сердика спортни имоти“ ЕАД Мариана Петрова подписаха договора за наем на ст. „Българска армия“ и спортно-тренировъчна база „Панчарево“. 

На подписването на договора, което се състоя в „Музея на спорта“ в сградата на националния стадион, присъстваха министърът на младежта и спорта Красен Кралев и легендите на ЦСКА, които са и част от ръководството на отбора - Димитър Пенев, Пламен Марков и Джони Велинов.

Договорът е за срок от 10 години, като при промяна на законодателството той може да бъде удължен. Според предложението на ЦСКА месечната наемна цена за двата обекта ще бъде 62 000 лв. (без ДДС), а задължителната инвестиционна програма в размер на 1 100 000 лв. (без ДДС). 

Инвестиционната програма следва да се извърши за целия срок на договора. Според условията на конкурса наемателят ще заплати авансово част от наемната цена на 4 равни вноски до края на 2020 г. Общата сума на авансовото плащане е 800 000 лв., като с нея ще бъде обезпечено заплащането на дължимата към момента към Столична община такса смет и данък сгради за двата имота.

За да гарантира изпълнението на задължителната инвестиционна програма, която е предложил при провеждането на конкурса за отдаване под наем, ЦСКА ще представи банкова гаранция в размер на 10% от стойността на предвидените за съответната година инвестиции. Гаранцията се подновява всяка година. Наемателят е длъжен извън наема да заплаща и всички разходи за ток, вода, данък сгради и такса ТБО на двата имота. ЦСКА има право да извършва допълнителни подобрения извън задължителната инвестиционна програма по двете спортни бази след съгласието на „Сердика спортни имоти“ ЕАД, като тези инвестиции ще бъдат приспадани от стойността на дължимия месечен наем, след като бъдат доказани.