Тази сутрин на входовете на стадион "Българска армия" и спортен комплекс "Панчарево" беше залепено официално съобщение, което гласи, че ЦСКА е победител в конкурса за стопанисването на базите и ще бъде техен наемател в следващите 10 години.

Договорът ще бъде подписан до 10 януари, а след като бъде приет новият закон за спорта, ще има опция за удължаване срока за ползване за 30 години, написа официалният сайт на ЦСКА.

ЦСКА спечели конкурса за базите

Ето какво гласи съобщението (без редакторска намеса):

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТНИК СПЕЧЕЛИЛ КОНКУРС ОТКРИТ С РЕШЕНИЕ №06/24.11.2017Г.

От името на Председателя на комисията, назначена със Заповед № 03/13.12.2017г., във връзка с Решение № 06/24.11.2017г. за провеждане на конкурс за отдаване под наем на активи собственост на "ССИ" ЕАД, и на основание на чл. 16, от ПРУПДТДДУК, Общите условия и правила за провеждане конкурса, Решение на Съвета на директорите на "ССИ" ЕАД отразено в протокол № 5 от 22.12.2017г. и съставените протоколи с № 1, № 2, № 3 и № 4 и във връзка с взетите от нея решения, обявявам ПФК "ЦСКА - София" ЕАД, ЕИК 1100501548, със седалище и адрес на управление: гр. София, СО - район "Средец", бул. "Драган Цанков" № 3, стадион "Българска армия", представлявано от Трифон Стоянов Попов за спечелил конкурса участник за обект:

СПОРТЕН КОМПЛЕКС "БЪЛГАРСКА АРМИЯ", находящ се в гр. София, район "Средец", с.о. Парк "Борисова градина", представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.109.30 с площ от 57 241 кв. м. и поземлен имот с идентификатор 68134.109.29 с площ 4668 кв. м., както и построените върху имотите сгради, подробно индивидуализирани в Приложение № 1 към общите условия на конкурсната документация.

СПОРТЕН КОМПЛЕКС "ПАНЧАРЕВО", находящ се в гр. София, район "Панчарево", местността "Детски град", представляващ поземлен имот с идентификатор 55419.6702.5 с площ 97 242 кв.м. и построените в имота сгради, подробно индивидуализирани в Приложение № 1 към общите условия на конкурсната документация.

С уважение,

Председател на Комисията: ... /Кирил Тонозлиев/

ЦСКА спечели конкурса за базите