Амаури готов за Интер

Бума готов за игра

Рууни готов за игра