Съгласие за членство на Община Добрич в сдружение с нестопанска цел "Футболен клуб Добруджа 1919" даде Общинският съвет. Това бе определено като първа стъпка от превръщането на клуба в общински.

Кметът Йордан Йорданов обясни, че предстои да бъде избран изцяло нов Управителен съвет, който да е администриран от общината. Той посочи, че в страната има добри примери за успешно развиващи се общински футболни клубове.

През изминалите години футболният отбор на Добрич е разчитал почти изцяло на общинско финансиране. Добрите практики в другите общини на България обаче оказват, че, когато в тези сдружение с нестопанска цел членуват представители на местната власт се постигат по-големи резултати и намирането на допълнителни спонсори сред местния бизнес става далеч по-лесно, защото разходването на средства е прозрачно, подчерта Йордан Йорданов.

Освен мъжкия футболен отбор, Общината ще поеме и детско-юношеската школа към клуба. Поставя си за цел да я развива и да привлича повече деца от различни възрасти към масовия спор.

Целите пред самия отбор ще бъдат изкачването му в по-висока група и достигане до А група в следващите години./БТА