Ото Рамин: Кубрат е добре

Смелост е!

ПакПадналовите българи!