29 стартираха с ЦСКА

Още един опериран в ЦСКА

Банско озори ЦСКА

Уго Баес с еврокартотека