Спортно-техническата комисия одобри жалбата на Черноморец, по случая Анисе в ЦСКА. Футболистът от Мадагаскар няма право да играе за „червените“, но ЦСКА не е депозирал договора с него, който се твърди, че е подписан, и така клубът няма да бъде наказан.

Черноморец има право на обезщетение, според СТК, която предава на Комисията по лицензиране на футболни агенти към БФС агента на Анисе г-жа Сокена Ба Бенжалюн.

Ето и пълния текст на съобщението на сайта на БФС:

Становище на Спортно-техническата комисия

Спортно-техническата комисия одобри следното становище по искания на "ПСФК Черноморец Бургас"АД - Бургас, направени с писма /заведени в деловодство на БФС с вх.№77 от 17.01.2012г., вх.№81 от 18.01.2012г./, и жалба до СТК с вх.№111 от 25.01.2012г./, както и уведомление от състезателя Анисе Адрианантенаина /заведено в Направление „Спортно"-техническо при БФС с вх.№11 от 23.01.2012г./:

Въз основа на предоставените документи, Спортно-техническата комисия констатира прекратяване на трудовия договор между състезателя Анисе Адрианантенаина, род. 16. 03. 1990г., с „ПСФК Черноморец Бургас"АД-Бургас, извършено на основание чл. 326, ал. 1 във връзка с чл. 220, ал. 1 от Кодекса на труда, считано от 19.01.2012 г.

Спортно-техническата комисия намира, че прекратяването на договора е извършено без основателна причина по време на сезона. Това дава правната възможност на „ПСФК Черноморец Бургас"АД-Бургас да претендира обезщетение от състезателя по реда и при условията на чл. 44 от Правилника за статута и трансферите на футболистите (ПСТФ).

Спортно-техническата комисия смята, че ако състезателят сключи договор с друг клуб, следва да се приложи установената презумпция, че този футболен клуб е бил причина състезателят да извърши нарушение на договора и на този футболен клуб ще следва да се наложи спортна санкция - забрана да картотекира нови футболисти за един трансферен период, установена в чл.45, ал. 2 от ПСТФ.

Към момента на приемане на становището от СТК - 31.01.2012г. - в деловодството на Българския футболен съюз няма депозиран договор между състезателя Анисе Адрианантенаина и друг български професионален футболен клуб.

Всички събрани по случая документи се предават от СТК на Комисията по лицензиране на футболни агенти към БФС за тяхната компетентна намеса по отношение на действията на г-жа Сокена Ба Бенжалюн, лицензиран агент на състезатели по футбол с лиценз от Френската футболна федерация, представляващи евентуално подбуда на състезателя Анисе Адрианантенаина да наруши договора си с „ПСФК Черноморец Бургас"АД-Бургас.