Министерството на младежта и спорта прекрати договорите на ПФК ЦСКА АД за стадион "Българска армия" и базата в Панчарево. Това обявиха от ръководния орган след заседанието си днес. 

Причината за разтрогването на контрактите е заради натрупани задължения от близо милион лева, като от ММС уточниха, че в най-кратък срок ще се проведе търг за новия ползвател на двете съоръжения. Ето и текста на цялата декларация: 

"Отчитайки обществения интерес и с желание да намали напрежението сред привържениците на ЦСКА, Министерството на младежта и спорта едностранно прекратява договорите на ПФК ЦСКА АД за безвъзмездно право на ползване на стадион "Българска армия" и спортна база "Панчарево" с мотивирана заповед на министъра на младежта и спорта Красен Кралев."

"Причината за прекратяване на договорите е откритото производство по обявяване в несъстoятелност на дружеството, като основанието е предвидено в чл. 37 и чл. 11 от двата договора. Заповедта следва да бъде изпълнена в 5-дневен срок от уведомяване на синдика."

"Първоначално при откриване на производството по несъстоятелност ММС е включено в списъка с кредитори с вземане в размер на 929 109, 14 лв. за данък върху недвижим имот, такса за битови отпадъци и лихви по тях за периода 2012 – 2015 г. на двете бази, дължими към Столична община, които според договорите трябва да бъдат заплатени от ползвателя на базите."

"В последствие Министерството на младежта и спорта е изключено като кредитор от списъка на приетите вземания и нито един от оздравителните планове не предвижда погасяването на сумата от 929 109, 14 лв, с което е накърнен държавния интерес. Прекратяването на договорите за ползване на двете бази е ефективна възможност за гарантиране на вземането и защита на интереса на ММС."

"С писмо с Вх. № 09-00-2871/12.07.2016 г., подписано от изпълнителния директор Трифон Попов, ПФК ЦСКА-София ЕАД е поискало от Министерството на младежта и спорта да му бъде предоставена възможността да ползва възмездно стадион "Българска армия" и тренировъчна база "Панчарево"."

"Единствената законова възможност след прекратяване на договорите за двете бази с ПФК ЦСКА АД е процедура за отдаване под наем на стадион "Българска армия" и тренировъчна база "Панчарево" чрез търг, която ММС ще обяви в най-кратки възможни срокове."

"Погасяването на задължението от 929 109, 14 лв. ще бъде включено като задължително условие за бъдещия ползвател. До провеждане на търга Министерството на младежта и спорта ще предприеме необходимите действия за обезпечаване на провеждането спортно-тренировъчна и състезателна дейност на двете бази от дружеството ПФК ЦСКА-София ЕАД, лицензирано от Българския футболен съюз", пише в официалната позиция на Министерството.