Извънредно Общо събрание на българска федерация по волейбол предстои днес, 3-и октомври.

Издигнатите кандидатури за нов президент е на настоящия бос на централата Данчо Лазаров и на вицепрезидентa Любо Ганев.

Красимир Илиев оттегли кандидатурата си за поста.

Събранието ще е в зала "Империал" на хотел "Империал" в Пловдив.

Дневният ред на събранието:

1.Преглед на организационното състояние и легитимността на органите на БФВ, на решенията, взети от ОС на сдружението на 10.10.2012 г., включително в частта относно избор на УС; председател на сдружението и продължителност на мандата на органите на управление, съответно вземане на решения относно избор на УС и председател на УС, и определяне на мандата им

2.Приемане на решение за изменения и допълнения на устава на сдружението;

3.Разни.