Достатъчно много неща се случват във ВЛ и се правят вече промени на треньорите! 

Говорим за Почетино и всички останали наставници, които си търсят нова работа.

Приятно гледане!