Краят на сагата с емблемата и активите на ЦСКА е в ръцете на един от представителите на ПФК ЦСКА АД Николай Паслар. Бившият борец има право да обжалва разпределението на 8-те милиона от търга. На този етап няма информация дали Паслар ще предприеме подобни действия. Ако го стори, процесът със сигурност ще се забави.

Ако той не обжалва, вече няма да има никаква пречка парите да се прехвърлят по банковите сметки на кредиторите още другата седмица. Gong.bg научи, че нито една от фирмите, които участваха на търга, не е обжалвала решението на съда. На 22.10.2019 година те са получили определението за разпределението на парите, като са имали седем дневен срок за възражение, но са отказали да го сторят.

Изнанадващо се оказа, че и Паслар има право на обжалване. На този етап единствено за него не е ясно дали съдът е успял да го открие, за да му връчи определението, и ако го е получил, какво е било неговото решение. При положения че е постъпил като останалите, сагата приключва окончателно и през следващата седмица няма да има пречка "Ред Енимълс" да придобие емблемата и активите на ЦСКА.