От ЦСКА обявиха, че са заплатени таксите за издаването на съдебен акт, с който следва да му бъдат прехвърлени всички активи на фалиралото ПФК ЦСКА АД. Това означава, че сега се чака съдът да разпореди на синдика на "армейския" клуб да разплати на кредиторите парите, платени за емблемата от фирмата "Ред Енимълс". 
 
"Армейци,
 
Днес дружество "Ред Енимълс" ЕООД заплати изцяло и в определения от закона срок всички такси за издаването на съдебен акт, с който следва да му бъдат прехвърлени в собственост всички активи на фалиралото дружество "ПФК ЦСКА АД" - "в несъстоятелност".
 
С оглед на коректното изпълнение на всички задължения от страна на купувача на емблемата на ЦСКА, очакваме дружеството да придобие абсолютно всички активи, предложени му и закупени честно и почтено в тръжната процедура, включително и спорния недвижим имот в района на град Бяла.", обявиха на официалния сайт на клуба.

ЦСКА молба активи

източник: официален сайт на ЦСКА

ЦСКА молба активи

източник: официален сайт на ЦСКА